Pátek, Červenec 20Události, akce a tipy z Hradubicka a okolí

Nejchytřejší lidé v dějinách podle IQ: Top 5 historických osobností napříč povoláním

O některých jste možná ani neslyšeli, jiná jména typu Leonardo da Vinci nebo Johann Wolfgang Goethe vám více rezonují v hlavě z hodin dějepisu a televize. Znáte alespoň 5 nejchytřejších lidí v dějinách s nejvyšším IQ? A čím se vlastně proslavili? Na to se dnes podíváme v sekci Zajímavosti. 

  1. Johann Wolfgang Goethe – IQ 210

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) byl německý básník, prozaik, dramatik a politik, který vynikl zejména svým předním členstvím v preromantickém hnutí Sturm und Drang (Bouře a vzdor) působícím v německé literatuře, jehož hlavním cílem byl návrat k emocím a rozvoj geniální osobnosti na základě pocitů. Jako básník a dramatik se proslavil dvoudílnou básní Faust označovanou za nehratelné knižní drama, pro niž se inspiroval středověkou legendou o učenci Faustovi. Programovým manifestem nastupujícího romantismu se však stal jeho román v dopisech s názvem Utrpení mladého Werthera o mladíkovi, jehož láska dožene k sebevraždě. Na základě této knihy rovněž vzrostl počet sebevražd, neboť lidé se s Werherovým utrpením ztotožňovali a nacházeli v něm sami sebe.

Leonardo da Vinci - presumed self-portrait - WGA12798.jpg  2. Leonardo da Vinci – IQ 205

Leonardo da Vinci (1452-1519) byl ryze renesanční člověk vynikající v širokém spektru oborů – stal se úspěšným a uznávaným malířem, sochařem, architektem, přírodovědcem, hudebníkem, spisovatelem, vynálezcem a konstruktérem. O jeho genialitě svědčí jak jeho malířská díla (do svých obrazů zakomponovával hádanky, z nichž některé se doposud vědcům nepodařilo rozluštit), tak četné vynálezy, které předběhly svou dobu a mohly být realizovány až o mnoho staletí později. Patří k nim zejména létací stroje, neboť  Leonardo se o létání široce zajímal, zkoumal ptáky i netopýry a sestavoval konstrukce napodobující křídla ptáků. Další jeho vynálezy jsou vojenského charakteru, jedná se například o kulomety, obrněný tank nebo ponorku. Jeho rukopisy a kresby jsou zdarma přístupné v digitálním archivu E-Leo ZDE.

Emanuel Swedenborg2.jpg  3. Emanuel Swedenborg – IQ 205

Emanuel Swedenborg (1688-1772) byl švédský vědec, vynálezce, teolog, mystik a autor mnoha latinských spisů. Z jehož učení vzešla Církev Nového Jeruzaléma, jejíž členové jsou známi jako swedenborgiáni. Pocházel ze zámožné švédské rodiny, otec vyučoval teologii na univerzitě v Uppsale a byl děkanem v tamní katedrále. Emanuel vystudoval na zdejší univerzitě filozofii a později začal inklinovat ke psaní mystických spisů o duchovních záležitostech. Až po Swedenborgově smrti získalo jeho četné dílo stoupence, kteří se sdružili do jednotného hnutí. Swedenborgovy myšlenky ovlivnily mnoho osobností, mimo jiné například Goetha, Williama Blakea nebo Charlese Baudelaira.

Leibnizův portrét od Bernharda Christopha Franckeho (cca 1700)  4. Gottfried Wilhelm Leibniz – IQ 205

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) byl německý filozof, vědec, matematik a teolog považovaný za polyhistora (označení pro člověka s širokým spektrem znalostí a dovedností ve více oborech) a univerzálního génia. Spolu s René Descartem a Baruchem Spinozou patří ke třem největším racionalistům 17. století. Významné místo si získal i v dějinách filozofie a matematiky, když nezávisle na Isaacu Newtonovi objevil integrální kalkulus, jehož způsob zápisu se používá dodnes. Řadí se rovněž k předchůdcům moderní logiky a analytické filozofie. Veškeré jeho znalosti jsou obsaženy v četných knihách, článcích a dopisech, které napsal.

Stuart Mill G F Watts.jpg  5. John Stuart Mill – IQ 200

John Stuart Mill (1806-1873) byl známý anglický filozof, empirik, politický ekonom a liberální politik, který se zasadil o význam psychologie v systému věd. Mezi jeho nejznámější díla patří tři spisy: O svobodě (1859), Úvahy o vládě ústavní (1861) a Utilitarismus (1863). Z hlediska feminismu a ženského hnutí je však zásadní spisek Esej o poddanství žen (1869), v němž upozorňuje na nerovné postavení žen a podporuje jejich emancipaci. Jeho myšlenky značně inspirovaly našeho prvního československého prezidenta T. G. Masaryka i jeho manželku Charlotte.

Zdroje fotografií: Wikimedia Commons

Sdílej mezi přátele