Neděle, Květen 27Události, akce a tipy z Hradubicka a okolí

Slavné knihovny: 6 nejznámějších a nejkrásnějších knihoven světa

Víte, že existuje žebříček nejkrásnějších a nejznámějších knihoven světa, a že v něm hned dvakrát figuruje Česká republika se Strahovskou a Národní knihovnou? A jaké další knihovny svou architekturou a historií lákají nadšené návštěvníky a knihomoly? Na to se podíváme v následujícím článku.

1. Národní knihovna České republiky

Barokní sál Národní knihovny v Klementinu (Foto: Wikimedia Commons)

Tato barokní knihovna sídlí v historické jezuitské koleji Klementinu v Praze na Starém Městě  a poprvé byla otevřena roku 1722 pro účely jezuitské univerzity. Přes 20 tisíc zde uložených svazků se týká převážně cizojazyčné teologické literatury, přičemž její ředitel Karel Rafael Ungar založil v roce 1781 sbírku česky psané literatury zvané Biblioteca nationalis, jež dala základ národní knihovně. Návštěvníky upoutají stropní fresky od Jana Hiebla, znázorňující alegorické motivy vzdělání, a dále postavy jezuitských světců, patronů univerzity a významných představitelů řádu.

2. Strahovská knihovna 

Filozofický sál Strahovské knihovny (Foto: Wikimedia Commons)

Druhá světově proslulá knihovna sídlí ve Strahovském klášteře premonstrátů na Strahově a patří k nejcennějším a nejlépe zachovaným historickým knihovnám vůbec. Ve svém fondu uchovává přes 200 tisíc knih, z toho přes 3000 rukopisů a 1500 prvotisků, uložených ve zvláštním depozitáři. Její počátky se datují již od vzniku kláštera v roce 1143 a nejstarší knihou je Strahovský evangeliář, datovaný zhruba do roku 860. Knihovna se skládá ze dvou sálů, menšího Teologického a většího Filozofického, jež jsou propojeny spojovací chodbou.

3. Trinity College Library, Irsko

Výsledek obrázku pro trinity college library dublin
Foto: Wikimedia Commons

Historická knihovna byla založena souběžně s univerzitou královnou Alžbětou v roce 1592 a ve svém depozitáři dnes uchovává obsáhlou sbírku rukopisů a tisků čítající asi 3 miliony exemplářů. Fond knihovny je rozmístěn do osmi budov, z nichž nejstarší je tzv. Stará knihovna (Old Library) postavená v letech 1712-1732 podle návrhu Thomase Burgha. V přízemí této budovy je umístěna výstava věnovaná irskému středověkému písemnictví a vzácnému bohatě iluminovanému rukopisu nazvanému Book of Kells, pocházejícímu pravděpodobně z 9. století. Samotný sál Staré knihovny slouží jako výstavní exponát a návštěvníci zde mohou shlédnout například nejstarší lyru – symbol Irska z 10. století.

4. Rakouská národní knihovna

Související obrázek
Foto: impressivemagazine.com

Sídlí v paláci Hofburg ve Vídni a její fond čítá přes 7 milionů svazků. Byla založena vládnoucím rodem Habsburků a původně se nacházela v budově dnešního sálu Prunksaal a nazývala se Dvorskou knihovnou. Unikátní sbírka obsahuje staré papyry, rukopisy, staré a vzácné tisky, mapy, glóby nebo grafiky a nachází se v ní také jeden z rukopisů Fredegarovy kroniky, popisující osidlování českého území v 7. století Slovany.

5. Knihovna paláce v Mafře, Portugalsko

Foto: Wikimedia Commons

Autorem rokokové knihovny je Manuel Caetano de Sousa a obsahuje více než 35 tisíc svazků, pocházejících ze 14. až 19. století. V jejím fondu se nachází například první vydání Os Lusíadas z roku 1572 od slavného portugalského básníka Luíse de Camõese nebo Auto da Barca do Inferno od Gila Vicenteho. Knihovna byla vystavěna do tvaru kříže, v jehož jižní části se nachází náboženská literatura, v centru zakázané knihy, filozofie a anatomie a v severní části literatura týkající se architektury, práva a hudby.

6. Veřejná knihovna v New Yorku (New York Public Library), USA

Související obrázek
Foto: dnykg.com

Poslední místo v našem žebříčku zaujímá historicky nejmladší Veřejná knihovna v New Yorku, která se nachází ve střední části Manhattanu a byla založena v roce 1895, otevření se dočkala v roce 1911. Ve své době se jednalo o největší z mramoru postavenou budovu v USA a její systém patří k jednomu z největších vědeckých knihovních systémů na světě


Sdílej mezi přátele